مشاهده بیشتر

خدمات آنلاین

بخش بیماران بین الملل

فرم مشاوره
سوالات متداول

ساعت ملاقات  همه روزه به شرح ذيل مي باشد

ساعت ملاقات دربخش  عادي از ساعت  14 لغايت 16

بخشICU از ساعت  15:30  لغايت 16

بخش CCU از ساعت  15  لغايت16

توجه: در زمان شيوع ويروس كرونا ملاقات بيماران بخش هاي ويژه ممنوع و ملاقات بيماران بخش هاي عادي فقط روزهاي دوشنبه و جمعه از ساعت ١٥ لغايت ١٦ مقدور مي باشد

بله بيمارستان داراي واحد شنوايي سنجي و يورو ديناميك (نوار مثانه )مي باشد

يورو ديناميك:
شماره تماس: 9-88966130 داخلي 238
شماره تلفن همراه: 09190091583

طبقه اول درمانگاه

ساعت كار اين واحد در روزهاي زوج هفته از ساعت 8:30 لغايت 14 و در روزهاي فرد هفته از ساعت 8:30 لغايت 18 مي باشد.

شنوايي سنجي:

شماره تماس: 9-88966130 داخلي 292

طبقه دوم درمانگاه

ساعت كار واحد شنوايي سنجي همه روزه غير از روزهاي تعطيل از ساعت 8:30 لغايت 14

كلينيك بيمارستان با بيمه هاي پايه قرار داد دارد
كلينيك بيمارستان با بيمه هاي تكميلي دي و ايران بصورت آنلاين قرار داد .

مشاهده همه