بنابر گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید مصطفی خمینی (ره) ، آیین درختکاری روز سه شنبه 15 اسفندماه 1402 با همراهی رئیس بیمارستان جناب آقای دکتر صداقت و کارکنان برگزار شد. در این مراسم تعداد ۲۵ نهال در مساحت بیمارستان کاشته شد.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید