به گزارش روابط عمومي مركز ، بيمارستان شهيد مصطفي خميني تهران در نظر دارد با همكاران ماما بصورت ماماي عامل يا ماماي همراه در حين زايمان طبيعي انعقاد قرارداد داشته باشد .جهت اطلاعات بيشتر با دبير كميته زايمان طبيعي سركار خانم خليلي تماس فرمائيد

شماره تماس : 09123950737

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید