اعلام اسامي برندگان مسابقه كتابخواني و خطبه غدير خم
به گزارش «روابط عمومي» بيمارستان، اسامي برندگان مسابقه كتابخواني با محوريت كتاب ” سه دقيقه در قيامت” و همچنين مسابقه ” پياله اي از كوثر غدير” اعلام شد.
مراسم قرعه كشي مسابقه كتابخواني با محوريت كتاب ” سه دقيقه در قيامت” و همچنين مسابقه ” پياله اي از كوثر غدير” روز شنبه 24 تير ماه بين نماز ظهر و عصر در نمازخانه بيمارستان برگزار شد و برندگان اين دو مسابقه مشخص شدند.
اسامي برندگان دو مسابقه به شرح ذيل مي باشد:

اسامي برندگان مسابقه كتابخواني با محوريت كتاب سه دقيقه در قيامت؛
– خانم فاطمه عادلي
– خانم فاطمه شفيع خاني
– خانم فاطمه فياض
– خانم فاطمه ژاله زاد
– خانم افسانه ملكي
– خانم فاطمه حسين زادگان
– آقاي كامبيز امير كيايي
– خانم آذر فيروزيان
– آقاي ميثم درزي
– آقاي مرتضي سوتاريا

اسامي برندگان مسابقه ” پياله اي از كوثر غدير”؛
– خانم فاطمه شفيع خاني
– آقاي سيد مرتضي موسوي
– خانم فاطمه خرم كار
– آقاي مرتضي سوتاريا
– خانم محبوبه اميري
– خانم فاطمه حسين زادگان
– خانم افسانه ملكي
– خانم خديجه شكري
– آقاي مهدي محمد زاده
– خانم فرخنده شگرفي

گفتني است مسابقه كتابخواني با محوريت كتاب ” سه دقيقه در قيامت” و همچنين مسابقه ” پياله اي از كوثر غدير” با محوريت خبطه غدير خم در خرداد و تير ماه ويژه كاركنان بيمارستان شهيد مصطفي خميني برگزار و روز شنبه 24 تير ماه طي مراسمي در نمازخانه بيمارستان قرعه كشي انجام و اسامي برندگان مشخص گرديد، به برندگان مسابقه كتابخواني ” سه دقيقه در قيامت” مبلغ (5 ميليون ريال) و به برندگان مسابقه ” پياله اي از كوثر غدير” (2 مليون و پانصد هزار ريال) هديه تقديم مي گردد.
برندگان محترم مي توانند جهت دريافت هديه خود به دفتر روابط عمومي بيمارستان مراجعه نمايند.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید