​به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد، با حکم سرپرست دانشگاه، سرپرست بيمارستان شهيد مصطفی خمينی (ره) منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر احمد چلداوی سرپرست دانشگاه، دکتر محمد صداقت عضو هيات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه به عنوان سرپرست بيمارستان شهيد مصطفی خمينی (ره) منصوب شد.​

در بخشي از اين حکم آمده است؛

در راستای ارتقای عملکرد بيمارستان، رويکرد های تحول گرايانه در زمينه های ذيل مورد انتظار است؛

توسعه و تحکيم استاندارد های اعتبار بخشی و موازين بهبود کيفيت در بيمارستان

تقويت نيروی انسانی آموزش ديده در دو بخش پرستاری و پشتيبانی و توجه به نيازهای کارکنان

افزايش ضريب اشتغال تخت بيمارستان

بازگشايی کليه بخش های آموزشی مورد نياز

راه اندازی و بازگشايی بخش های درمانی مورد نياز

جذب پزشکان مجرب و کار آزموده از طريق اعمال سياست های تشويقی

بر طرف کردن نيازهای تجهيزاتی و نيز بهينه سازی روند تعمير و نگهداری تجهيزات موجود

ارتقا فضای انسانی و فرهنگی بيمارستان

تکريم ارباب رجوع در شان جامعه هدف

استفاده مطلوب از شيوه های نوين علمی در راستای ارتقای درآمدزائی و وصول مطالبات بيمارستان

اميد است که با استمداد از قطب عالم امکان حضرت بقيه الله الاعظم، روحی و ارواح العالمين لتراب مقدمه الفداه و با الهام از فرامين حضرت امام خامنه ای حفظه الله​ ضمن رعايت دقيق قوانين ومقررات مربوط،درانجام وظايف محوله آنگونه که مرضی رضای حق تعالی ودرخورنام مقدس شاهداست،موفق ومؤيدباشيد.​

گفتنی است دکتر محمد صداقت دانش آموخته دانشگاه شاهد در مقطع پزشکی عمومی و دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع تخصص طب اورژانس می باشند. مسئوليت بسيج دانشجويی دانشگاه شاهد، عضويت در شورای تبين مواضع سياسی بسيج دانشجويی استان تهران، رياست بخش اورژانس بيمارستان خاتم الانبياء ( صلی  الله و عليه و آله) زاهدان، ریياست بخش اورژانس و رياست بيمارستان حضرت علی بن ابی طالب (ع) زاهدان و عضو هيات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از جمله سوابق علمی و اجرايی ايشان می باشد.

 

 

 

 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

8 + سیزده =