انتصاب سرپرست معاونت پرستاري بيمارستان شهيد مصطفي خميني (ره)
به گزارش «روابط عمومی» بيمارستان، با حکم رئيس دانشگاه، سرپرست معاونت پرستاري بيمارستان شهيد مصطفي خميني (ره) منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکتر احمد چلداوی رئيس دانشگاه، خانم جوادي به عنوان سرپرست پرستاري بيمارستان شهيد مصطفي خميني (ره) منصوب شد.

در بخش از این حکم آمده است؛
در راستاي ارتقاي عملكرد معاونت پرستاري، رويكرد تحول گرايانه در زمينه هاي؛ برنامه ريزي كلان و آينده نگري در حوزه پرستاري مركز و تلاش براي جذب پرستاران، كمك پرستاران و كارشناسان شايسته، تقويت انگيزه كليه كاركنان گره پرستاري و مشاركت تمام گروه ها در تصمصم گيري ها، اعمال نظارت مستمر و پايدار به نحوه ارائه خدمات پرستاري و ارتقا كيفي اين خدمات، توجه ويژه به برخورد مناسب پرسنل پرستاري با بيماران و ارتقا رعايت اخلاق حرفه اي، مشاركت فعال در بروز كردن خدمات نوين پرستاري مورد انتظار است.
امید است که با استمداد از قطب عالم امکان حضرت بقیه الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداه و با الهام از فرامین حضرت امام خامنه ای حفظه الله ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات مربوط، زیر نظر مسئولین امر در انجام وظایف محوله آنگونه که مورد رضای حق تعالی و درخور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید