بررسي مشكلات بيمارستان با حضور رئيس دانشگاه
به گزارش «روابط عمومي» بيمارستان، مسائل و مشكلات بيمارستان با حضور رئيس دانشگاه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
جلسه ي بررسي مسائل و مشكلات بيمارستان با حضور دكتر چلداوي رئيس دانشگاه، جمعي از معاونين و مديران دانشگاه، خانم دكتر غضنفري مشاور علوم پزشكي رئيس دانشگاه، دكتر صداقت رئيس بيمارستان و معاونين بيمارستان و جمعي از اعضا هيات علمي دانشكده پزشكي دانشگاه روز سه شنبه 22 آذر ماه در محل اتاق جلسات رياست بيمارستان برگزار شد.
دراين جلسه كه چند ساعت به طول انجاميد، حاضرين پس از استماع گزارش بخش هاي مختلف بيمارستان، در خصوص مسائل و مشكلات بيمارستان به بحث و گقت و گو پرداختند و جهت حل اين مشكلات و بهبود شرايط موجود بيمارستان، تصميماتي اتخاذ نمودند.

 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید