بررسي چگونگي بهره مندي از ظرفيت خيرين سلامت در بيمارستان
به گزارش «روابط عمومي» بيمارستان، نشستي با موضوع چگونگي بهره مندي بيمارستان از ظرفيت خيرين سلامت روز شنبه يكم بهمن ماه برگزار شد.
نشستي با موضوع چگونگي بهره مندي بيمارستان شهيد مصطفي خميني از ظرفيت خيرين سلامت با حضور دكتر حيدري پور مدير كل امور خيرين و موسسات خيريه سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دكتر صداقت رئيس بيمارستان، دكتر ميرخاني مشاور رئيس دانشگاه تهران در امور خيرين سلامت، دكتر جعفري مدير كچمع خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي ايران و كارشناسان دفاتر حوزه خيرين سلامت دانشگاه تهران و ايران صبح روز شنيه يكم بهمن ماه در دفتر رئيس بيمارستان برگزار شد.
در اين جلسه ابتدا دكتر حيدري پور به معرفي و چگونگي فعاليت اداره كل امور خيرين و موسسات خيريه سلامت وزارت بهداشت و برنامه هاي پيش روي وزارت بهداشت در كشور پرداختند و پس از ايشان دكتر صداقت ضمن خوش آمد گويي به حضار و تشكر از تشكيل اين جلسه به معرفي بيمارستان و نحوه ي فعاليت اين مركز درماني پرداختند. در ادامه اين نشست حاضرين به بيان نظرات و تجربيات خود و مجموعه خود در حوزه خيرين سلامت پرداختند و راهكارهاي مناسب جهت فعاليت موفق آميز مجامع خيرين حوزه سلامت مجموعه خود و نحوه ي راهنمايي و بهره مندي از ظرفيت خيرين سلامت را ارائه نمودند.


در پايان مقرر شد ضمن برقراري ارتباط مستمر بيمارستان با اعضا حاضر در اين نشست، پس از تشكيل مجمع خيرين سلامت بيمارستان شهيد مصطفي خميني و تعيين هيات امنا، اعضا به اين مجموعه در زمينه هاي مختلف راهنمايي و كمك نمايند.

 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید