به گزارش روابط عمومي بيمارستان در تاريخ 1400/1/16 پزشكان هيئت علمي و كادر درمان واحدهاي تصوير برداري بيمارستان شهيد مصطفي خميني ، با همكاري مركز بهداشت شمال غرب ،واكسن كوويد دريافت نمودند

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

هجده − سیزده =