در تاريخ 19 فروردين ماه تعدادي از پرسنل بخش هاي داخلي ، جراحي و درمانگاه بيمارستان نسبت به ويروس كوويد واكسينه شدند.
و در تاريخ 24فروردين ماه نيز  تعدادي از پزشكان ،پرسنل بخش هاي جراحي ،اتاق عمل و آزمايشگاه با هماهنگي مركز بهداشت شمال غرب واكسن كوويد را دريافت نمودند لازم به ذكر است كه دز دوم اين واكسن پس از گذشت 21 روز تزريق خواهد شد .

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید