به اطلاع مراجعين محترم مي رساند 

واكسيناسيون عمومي كوويد 19  در تاريخ هاي 19 و 20 ديماه  بيمارستان شهيد مصطفي خميني تعطيل مي باشد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

4 − 1 =