سركار خانم دكتر رؤيا زماني
تسليت قطره ايست در مقابل غم درياگونه شما     و در غم از دست دادن عزيزان به سوگ نشستن صبری ميخواهد عظيم ،

ضايعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صميم قلب تسليت عرض می نماييم خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء (س)محشور نمايد و به بازماندگان صبر جزيل عنايت فرمايد.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

دو + 1 =