پيروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ايران، نگينی درخشان در تاريخ معاصر ايران است
اين پيروزی، نماد غلبه اراده پولادين ملتی است
که با دست های خالی و عزمی راسخ، کاخ های پر زر و زيور رژيم طاغوت و سرسپردگی شاه ايران در برابر بيگانگان را برنتابيد
و با مشت های گره کرده تا ثبت پيروزی انقلاب بر جريده تاريخ ايستادگی کرد…
دهه فجر مبارک!

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید