آسمانی شد و با عشق به معبود رسيد

لحظه‌ها طی شد و هنگامه موعود رسيد

يک نفر مرد که در رزم تکاور شده بود

خبر پر زدنش وای چقدر زود رسيد

امنيت ملت بزرگ ايران امروز مرهون جهاد خالصانه و صادقانه آن سردار بزرگ و هم‌رزمان اوست و بی شک، شهادت او نه تنها پايان او نيست، که آغازی دگربار و رويشی وصف‌ناپذير در جبهه مقاومت است

دومين سال شهادت سردار قاسم سليمانی تسليت باد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

یک × 4 =