كلينيك بيهوشي با حضور جناب آقاي دكتر ميرزابزرگ همه روزه ساعت 12 و همچنين كلينيك پزشكي قانوني با حضور جناب آقاي دكترعمويي يكشنبه ها ساعت 16 و سركار خانم دكتر پوربابايي دوشنبه و چهارشنبه ساعت 15:30  آماده خدمت رساني به شما مراجعين محترم ميباشد.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

شانزده − 11 =