ارزش کارگر آنقدر والاست که پيغمبر دست او را بوسيد. «مقام معظم رهبری»

دست هايت که آيينه تلاش روزگارند ، پر برکت باد
توان دست هايت را می ستاييم ، ای سازنده ترين نقش هستی در قاموس آفرينش . . .
مبارک باد هر روز تاريخ به نامت ، خوشا عرق جبين ات که خداوند ، پاس می داردش

11 ارديبهشت ،روزجهاني كار و كارگر مبارک

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

11 − 9 =