نوزاد اولين نگاه معصومانه اش را به تو هديه ميکند و تو اولين کسی هستی که گريه اش را صبوری می کنی

صبوری و معصوميت بدرقه راهت

روزت مبارک ای سراپا سبزی که اولين نگاه، اولين نفس، اولين لبخند، اولين فرياد، اولين شوق و اولين عشق را نظاره گری …

روز ماما، روز فرشته های مهربان خدا مبارک.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

پنج × 3 =