به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد مصطفي خميني در تاريخ 15 ارديبهشت ماه به مناسبت گراميداشت روزجهاني بهداشت دست،واكراند مديريتي توسط مسئولين بيمارستان انجام شد .
در همين راستا بهداشت دست و اهميت آن در مراقبت از بيماران به كاركنان مركز و بيماران بستري آموزش داده شد همچنين تهيه،توزيع ونصب پمفلتهای آموزشی وپوسترهای بهداشتی دربخشهای مختلف بيمارستان صورت گرفت.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

13 − 11 =