روز قدس روز تبلور آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی‌و آزادانديشی مسلمانان و تمام آزاديخواهان جهان و بيانگر روحيه نوع دوستی مسلمانان و نماد وحدت آنان می‌باشد.

            ا ي سنگر استوار ايمان ، ای قدس

          ای قلب زمين و قبله جان ، ای قدس

       مانند غرور کوه پا بر جا باش

          پيروز تويی ، قسم به قرآن ، اي قدس

روز جهاني قدس روز حمايت از مردم مظلوم فلسطين گرامي باد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

16 + 4 =