ناگاه با عروج تو چون روبرو شديم              در انزوای تلخ غريبی فرو شديم
         دنبال تو تمام زمان را ورق زديم                     با دستهای خالی خود روبرو شديم
اشکی که هميشه بر گونه هايمان جاری است و زخمی که هرگز التيام نخواهد يافت.

خرداد، ماه ماتم و غم است. ماتم درعزای والامردی که در سايه مردانگی و تدبيرش هويت پنهان خويش را باز يافتيم. خرداد، ماه اندوه است. اندوه فراق مرزبان حماسه و ايثار. مردی که ستايش تمام عصرها و نسل ها را در پيشگاه خويش برانگيخته است.

خرداد، ماه اشک و آه است. در وداع مردی که با آمدنش شب های تاريک و بی ترانه ما را به صبح دل انگيز و سپيد رهايی مبدّل ساخت.

آری او، مرد تنهای صحنه های آتش و خون، پاکمردی از بيشه عدالت و ايمان، و آزاد مردی بی مانند در جهان معاصر بود که آزاد مردان عالم از شميم نفس های گرمش، به زندگی سلام گفتند
امام ما دفتر ناگشوده ای از ايثار و جوانمردی و شکوه است که واژه ها در برابر عظمتش سرتعظيم خم کرده اند

سالروز رحلت رهبر کبير انقلاب اسلامی ايران حضرت امام خمينی (ره) بر عموم مردم ايران تسليت باد.

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

20 − 2 =