قربان، يادبود بی‌همتای سرسپاری محض ابراهيم و اسماعيل در برابر پروردگار
و معجزه بی بديل سخاوت و مهربانی ذات حق تعالی است

عيد قربان روز اوج بندگی و تجلی ايثار ابراهيمی اسـت
عيد رهيدگی از اسارت نفس

 

عيد قربان، عيد سر سپردگی و بندگی  بر عموم مسلمين مبارک باد

 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید