شب قدر، شب احيای خويش، با دم مسيحايی دعاست، شبی است که بايد قدر خويش را بشناسی، تقدير خويش را رقم بزنی

و خويشتنِ جديد را با قلم توبه و جوهر اشک ترسيم کنی…

               شب قدر، شبی است که بايد در عاشقی ثابت قدم بود. در طلب کوشيد و بيدار ماند و ديدار جُست.

بايد به ياد روی آن محبوب عزيز، آن يار پنهان رخسار، عاشقانه ناليد و ديدار روی او را از خدا طلبيد.

الهی! امشب آمده‌ايم تا به چهارده نور پاکت، تو را قسم دهيم و والاترين کتاب را بر سر بگيرم و بالاتر رويم. ما را به خويش وامگذار  و از خويش مران، که بی تو حيرانيو سرگردانيم.

التماس دعا

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید