معرفي ، رسالت ، ارزشها

مشخصه هاي بيمارستان شهيد مصطفي خميني

 • دريافت گواهينامه درجه يك ارزشيابي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • انتخاب بيمارستان شهيد مصطفي خميني به عنوان بيمارستان دوستدار كودك
 • دريافت گواهي استقرار نظام مراقبت از خون (هموويژلانس)
 • اخذ مجوز يك ساله پذيرش بيماران بين الملل از وزارت محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
 • دقت در اجرای کامل و دقيق استانداردهای اعتباربخشی با به كارگيري نيروهاي كارآزموده و با همكاري همه جانبه پزشكان و كاركنان محترم

 

سياست هاي بيمارستان

 • توجه به خدمات ، سلامت ايمن ، اثربخش و به موقع به بيماران و رعايت اصول خود مراقبتي به ايشان
 • ارائه خدمات ، پژوهشي مبتني بر اصول و ارزشهاي انساني اسلامي و نهادينه سازي آن در جامعه
 • استمرار آموزش، توانمندسازي و جانشين پروري نيروي انساني

 

رسالت بيمارستان (Mission)

بيمارستان شهيد مصطفي خميني بعنوان يك مركز آموزشي وابسته به دانشگاه شاهد خدمات آموزشي و پژوهشي و درماني تخصصي و فوق تخصصي را برمبناي ارزشهاي اسلامي ، تكنولوژي هاي روز دنيا، كرامت انساني ورعايت  اصول اخلاق پزشكي ، ايمني بيمار و ملاحضات زيست محيطي ، رسالت دانشگاه و در چارچوب نظام آموزش پزشكي و موازين بهداشت و درمان كشور در عرصه هاي زير را تأمين مي نمايد:

 • ارائه خدمات درماني با كيفيت مطلوب به عموم مراجعين ، بويژه خانواده معظم شهدا ء و ايثارگران
 • ارائه خدمات آموزشي با كيفيت ، به دانشجويان علوم پزشكي دانشگاه
 • انجام پژوهش هاي علمي و كاربردي در عرصه علوم پزشكي

 

چشم انداز بيمارستان(Vision)

بيمارستان شهيد مصطفي خميني مصمم است، با اتكال بر خداوند قادر  متعال با بهره گيري  از كليه       منابع بويژه سرمايه ارزشمند انساني خود، جزء پنج انتخاب اول بيماران و فراگيران (دانشجويان) آموزش پزشكي در كشور باشيم.

 

ارزشهاي حاكم(Values):

جلب رضايت خالق يكتا با:

 • رعايت ارزش هاي اسلامي و ملي
 • پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال گيرندگان خدمت ، مراجعين ومسئولين
 • حفظ كرامت انساني بيماران ، پزشكان ، كاركنان و دانشجويان
 • رعايت اخلاق پزشكي
 • عدالت محوري و قانون مداري
 • تأكيد بر آموزش و پژوهش در امر بهداشت و درمان همراه با خلاقيت ها و نوآوري هاي دانش محور
 • تأكيد ويژه بر رعايت شئون مراجعين بويژه خانواده هاي معظم شهداء و ايثارگران
 • تأكيد بر شايسته سالاري
 • حفظ ملاحظات زيست محيطي