معصومه تفسير معصوميت است 

معصومه نگاه سبزی است که از معصوميت سرچشمه می گيرد، معصومه، روزگار دلدادگی است و از غربت به قربت رسيدن.

معصومه ترجمان بلند عاشوراست و قصه ی با زينب هم سفر شدن.

معصومه فلسفه شيدايی است و غزل ماندن و بودن.

معصومه ضريب بالای ارادت به ولايت است، معصومه، قصه ی بلند مدينه تا مشهد است.

 

ميلاد مظهر عصمت و نجابت، حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر بر تمامي شيعيان مبارک باد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

4 × 4 =