فاطمه يعنی شرف، يعنی حجاب، فاطمه فخر زنان، روز حساب
فاطمه يعنی رضای کردگار
شاهکار خلقت پروردگار

سال روز ميلاد خجسته فاطمه زهرا «س» سرور بانوان جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر قرآن، همتای امير مؤمنان و الگوی بی بديل تمام جهانيان بر همه ی زنان عالم خصوصا همکاران محترم بيمارستان شهيد مصطفي خميني  خجسته باد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

4 × یک =