بسيج مدرسه عشق و مكتب شاهدان و شهيدان گمنامي است كه پيروانش بر گلدسته های رفيع آن اذان شهادت و رشادت سرداده اند. 

بسيج ؛ ميقات پابرهنگان و معراج انديشه پاک اسلامی است که تربيت يافتگان آن نام و نشان در گمنامی و بی نشانی گرفته اند.

امام خمينی«ره»

هفته بسيج بر عموم مسلمين مبارك باد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید

7 + یازده =