يوم الله 12 فروردين ، جلوه ای از قدرت لايزال الهی و عزم و اراده مصمم ملت فهيم ايران اسلامی است که با مجاهدت ها ، ايثار و با آراء تاريخ ساز خود، جمهوری اسلامی ايران را محقق نمودند
12 فروردين روز جمهوري اسلامي مبارک باد

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید