اولين گريه ی هر نوزاد دلنوازترين آهنگ حيات است و دستان مقدس تو خالق اين زيباييست.
روزت گرامی باد ،ای سراپا سبزی که اولين نگاه ، اولين نفس ، اولين لبخند ، اولين فرياد ، اولين شوق و اولين عشق را نظاره گری 

خوشبختی يعنی خدا خلق كند و تو به دنيا بياوری و اين يعنی لمس دستان خدا.

مامايی حس باشکوه ترين لحظه هاست٬
ديدن زيباترين اشکها و دلنشين ترين لبخندهاست٬
مامايي لمس ثانيه های با شکوه يک تولد است٬
در آغوش گرفتن هديه پاک خداوند است٬
مامایی چيزی نيست به جز عشق

15 ارديبهشت ماه روز جهانی ماما است. ‌روز ماما، روز نويد دهندگان آغاز زندگی مبارک باد

 

شما هم نظر خود را در مورد این پست به ما بگوید