آزمايشگاه

رئيس بخش: آقاي دكتر محمد حسين قيني (متخصص آسيب شناسي باليني و تشريحي)وآقاي دكتر محمدرضا جلالي ندوشن (متخصص آسيب شناسي باليني و تشريحي)
سوپروايزر بخش: آقاي مسعود عالم شكن
شماره تماس: 9-88966130
شماره داخلي پاتولوژي: 398- 371 – 359
شماره داخلي آزمايشگاه سرپايي: 477 – 478
شماره داخلي بانك خون: 265
موقعيت مكاني: آزمايشگاه سرپايي در سالن اصلي واقع در طبقه همكف بيمارستان – آزمايشگاه پاتولوژي واقع در پاركينگ بيمارستان مي باشد

معرفي آزمایشگاه تشخیص طبی وپاتولوژی:

آزمايشگاه بیمارستان شهيد مصطفي خميني ، با بهره گيری از پرسنل مجرب ، زير نظر متخصصين آسيب شناسي باليني و تشريحي و علوم آزمايشگاهي و استفاده از دستگاههای پيشرفته در بخش هاي هماتولوژي، بيوشيمي اختصاصي، سرولوژي، ايمونولوژي، هورمون شناسي، ميكرب شناسي و بانك خون همگام با رويکرد جهانی ارتقاء کيفیت ، بر اساس راهنمای اعتبار بخشی مديريت آزمایشگاه و طب انتقال خون در راستای تحقق هدف تضمين کيفيت در تشخيص، پيشگيری، کنترل و درمان بيماری ها در سه شيفت صبح، عصر و شب آماده ارائه خدمات به بيماران و مراجعين محترم می باشد.
رعايت حقوق گيرندگان خدمت و اخلاق حرفه ای، ارتقا ايمنی کارکنان و بيماران ، ارتقاء سطح علمی و بازآموزی دوره ای کارکنان ، شرکت در برنامه های کنترل کيفی خارجی ،به روز رسانی برنامه کنترل کيفی داخلی، رصد و پیگيری مقادیر بحرانی ، مميزی و ارزيابی داخلی ، مديريت عدم انطباق های بالقوه و بالفعل در سه حيطه قبل از آناليز، در حين آناليز، و پس از آناليز جزء لاينفک سياستگذاريهای اين مرکز می باشد.
ساعت جوابدهی :
15 لغايت 18 ميباشد.لطفا خارج از این ساعت  جهت دريافت جواب آزمايش مراجعه نفرماييد