بخش تصوير برداري ( ام آر آي– راديولوژي – سي تي اسكن – سونوگرافي)
ويژگي هاي بخش تصوير برداري :

اين مركز شامل 5 بخش تصوير برداري مي باشد
» ام آر آي
» راديولوژي
» سونوگرافي
» سنجش تراكم استخوان
» سي تي اسكن
» OPG

رئيس بخش : آقاي دكتر سيد علي گلستانها (راديولوژيست – اينتر ونشيست)
سوپروايزر بخش : آقاي عطا متوسلي
شماره تماس : 9-88966130
شماره داخلي راديولوژي (سونوگرافي – سنجش تراكم استخوان – عكسبرداري) : 335
شماره داخلي MRI – مامو گرافي – OPG :393 – 394
شماره داخلي CT (سي تي اسكن): 233
شماره مستقيم:
MRI : 88996378– 88991059 – 88996407
سي تي اسكن : 88975471
راديولوژي : 88962032
موقعيت مكاني : طبقه همكف بيمارستان

معرفي بخشMRI (ام آر آي):

اين بخش مجهز به دستگاه 5/1 تسلا با برند زيمنس بوده و قابليت انجام تمامي درخواستهاي MRI را دارد از جمله :

 • ام آر آنژيو
 • ام آر ونو
 • FMR فانكشنال MRI
 • ام آر مامو
 • ام آر اسپكت
 • تمامي ام آر آي هاي روتين از جمله ام آر آي مفاصل ، شكم و لگن ، MRCP ، مغز و ستون فقرات و…

 آمادگي هاي قبل ازMRI:

در اين واحد كليه توصيه هاي ايمني و آمادگي هاي لازم جهت بيماران توسط پرسنل پذيرش و به واسطه پر كردن فرم مربوطه ارائه مي گردد

معرفي بخش راديولوژي:

اين بخش شامل دستگاههاي راديولوژي ثابت و پرتابل جهت بخش هاي ويژه و اتاق عمل ، فلوروسكوپي ، پانوركس و ماموگرافي كه تماماً ديجيتال مي باشند .اين بخش قابليت انجام كليه درخواستهاي راديولوژي ساده و رنگي و تخصصي را با كادر مجرب بصورت شبانه روزي دارد

معرفي بخش سونوگرافي:

اين بخش با بهره مندي از دستگاه هاي ثابت و پرتابل و با كادر پزشكي متخصص و مجرب آماده ارائه كليه خدمات سونوگرافي و اينترونشن تحت گايد مي باشد

خدمات سونوگرافي شامل

 • سونوگرافي هاي روتين
 • سونوگرافي هاي بارداري و بيوفيزيكال و غربالگري ، NT ، NB و كليه سونوگرافي هاي كالر داپلر بارداري
 • سونوگرافي هاي كالر داپلر شريان و وريد كليه اندامهاي بدن
 • سونوگرافي مغز و هيپ نوزاد
 • انجام كليه اعمال اينتر ونشنال تحت گايد سونو نظير ، بيوپسي ، FNA ، گذاشتن كاتتر در تجمعات ، آسپيراسيون مايعات نظير كيست ، آسيت و پلورال افيوژن و…

معرفي بخش سنجش تراكم استخوان:

اين واحد با بهره گيري از پيشرفته ترين دستگاه با برند هالوژيك قابليت انجام سنجش تراكم استخوان از كليه سيستم اسكلتال بدن را دارد.

معرفي بخش CT (سي تي اسكن):

اين واحد با بهره گيري از دستگاه سي تي اسكن مولتي اسلايس (16 اسلايس) با برند زيمنس Emotion و كارشناسان خبره و مجرب قابليت انجام كليه خدمات سي تي اسكن روتين و تخصصي همچون : سي تي آنژيوگرافي كليه عروق بدن( بجز عروق كرونر قلب )، سي تي ونو گرافي ، سي تي ويرچوال كلونوسكوپي، بازسازي ساژيتال ، كرونال و سه بعدي را دارد