بخش فصد خون
معرفي بخش فصد خون :

اين بخش در ضلع شرقي سالن اصلي بيمارستان و در مجاورت بخش اورژانس واقع شده است ساعات فعاليت اين واحد همه روزه غير از ايام تعطيل از ساعات 8 صبح لغايت ساعت 19 مي باشد و در ايام تعطيل  از ساعت 8 صبح لغايت 13 فعال مي باشداين واحد مجهز به كليه لوازم مورد نياز انجام فصد خون با ظرفيت  5 تخت مي باشد.

رئيس بخش: خانم دكتر بهناز توسلي ( متخصص خونشناسي )

مسئول فني : آقاي دكتر مرتضي رودكي(پزشك عمومي)

شماره تماس : 9-88966130 داخلي 438

موقعيت مكاني : طبقه همكف جنب اورژانس بيمارستان

فوايد انجام فصد خون :

» درمان غلظت خون (بعلت پلي سيتمي ، استعمال دخانيات).
» جلوگيري از ذخيره آهن اضافي در بدن (هموكروماتوز ، بيماران تالاسمي).
» كمك به بهبود كبد چرب به همراه فريتين بالا.
» كمك به پيشگيري از بروز سكته.

قوانين و مقررات :

» در مراجعه نوبت اول بيماران ، تست غلظت خون رايگان انجام مي شود.
» مراجعين با دستور پزشك و به همراه داشتن برگه آزمايش مي توانند جهت انجام فصد خون مراجعه نمايند .
» با توجه به ميزان غلظت خون بيمار نوبت هاي بعدي مشخص مي گردد.
» پس از انجام فصد خون آموزشهاي لازم به بيمار ارائه مي گردد .