کلینیک ارتوپدی

خدمات سرپايي قابل ارايه در اين كلينيك به شرح ذيل مي باشد:

 

  • درمان انواع شكستگي 
  • گچ گيري
  •  آتل گيري 
  • درمان درد پاشنه (خار پاشنه و…) 
  • خارج كردن سيم يا پين 
  • تزريق مفصلي  ژل يا كورتون :جهت درمان یا کنترل علائم بسیاری از بیمار يهاي مفصلي كاربرد دارد.
  • آسپيراسيون مفصل (آرتروسنتز ) :به علت وارد شدن آسیب به مفاصل زانو، آرنج و… و التهاب آنها موجب تجمع مقدار بیشتری از مایع در مفاصل می گردد كه در اصطلاح عاميانه “آب آوردن مفاصل” گفته ميشود؛ زمانی که این حالت اتفاق بیافتد مفاصل متورم و معمولا دردناک می شود. كه پزشك با يك سرنگ مايع را خارج مينمايد.

اسامي پزشكان كلينيك به شرح ذيل مي باشد.براي دريافت نوبت از طريق تلفن گوياي 42489999 و در اختيار داشتن كد پزشك مربوطه و كد تخصص پزشك كه در جدول ذيل آمده براحتي ميتوانيد اقدام به رزرو نوبت نماييد همچنين براي تسريع در امر نوبت دهي لينك نوبت دهي مستقيم هر پزشك در قسمت رزرو نوبت قرارداده شده است كه با كليك  بر روي رزرو كلينيك مربوط به هر پزشك ،مستقيم به صفحه اختصاصي نوبت دهي پزشك راهنمايي مي شويد.

 

نام پزشکتخصصروزساعتکد تخصص در سامانه نوبت دهيکد پزشک در نوبت دهیرزرو نوبت
دكتر داريوش مهدي برزي متخصص ارتوپديشنبه-دوشنبه-چهارشنبه10:30561280زرزو كلينيك
دكتر عباس نوروزي متخصص ارتوپدييكشنبه8561283رزرو كلينيك
دكتر منصور غزاله متخصص ارتوپديچهارشنبه14561287رزرو كلينيك
دكتر احسان فلاح متخصص ارتوپديپنج شنبه11561281رزرو كلينيك
دكتر مسعود حاجي خاني متخصص ارتوپديسه شنبه08:30561365رزرو كلينيك
دكتر محمدعلي فخاريان متخصص ارتوپدييكشنبه-سه شنبه10:30561282زرزو كلينيك
دكتر علي اصغر ابدي متخصص ارتوپديدوشنبه14:30561286رزرو كلينيك
دكتر فرهاد بيژن زاده متخصص ارتوپديسه شنبه13:30561384زرزو كلينيك
دكتر سامان غفاري متخصص ارتوپديپنج شنبه8562414رزرو كلينيك
دكتر احمدرضا ريحانيمتخصص ارتوپدي(ستون فقرات)سه شنبه14561284
دكتر وهارمتخصص ارتوپدي(ستون فقرات)سه شنبه - پنج شنبه 12561288