کلینیک داخلی اعصاب

خدمات سرپايي قابل ارايه در اين كلينيك به شرح ذيل مي باشد:

 

NCV

EEG

EMG :نوار عصب و عضله، ماهیچه نگاری، ثبت سیگنال‌های الکتریکی ناشی از فعالیت عصب و ماهیچه می‌باشد

EGG:نوار مغز ؛ ثبت فعالیت الکتریکی مغز از طریق نصب الکترودهای سطحی بر روی سر و به صورت غیر تهاجمی می‌باشد.  

 

اسامي پزشكان كلينيك به شرح ذيل مي باشد.براي دريافت نوبت از طريق تلفن گوياي 42489999 و در اختيار داشتن كد پزشك مربوطه و كد تخصص پزشك كه در جدول ذيل آمده براحتي ميتوانيد اقدام به رزرو نوبت نماييد همچنين براي تسريع در امر نوبت دهي لينك نوبت دهي مستقيم هر پزشك در قسمت رزرو نوبت قرارداده شده است كه با كليك  بر روي رزرو كلينيك مربوط به هر پزشك ،مستقيم به صفحه اختصاصي نوبت دهي پزشك راهنمايي مي شويد.

 

 

نام پزشکتخصصروزساعتکد تخصص در سامانه نوبت دهيکد پزشک در نوبت دهیرزرو نوبت
دكتر سيامك افشين مجد داخلي مغزو اعصابشنبه-سه شنبه11681296رزرو كلينيك
دكتر سيامك افشين مجد داخلي مغزو اعصابدوشنبه(يك هفته درميان)14:30681296رزرو كلينيك
دكتر علي اكبر فريور داخلي مغزو اعصابيكشنبه-چهارشنبه8681297رزرو كلينيك
دكتر زرين تاج كيهان دوست فوق تخصص مغزو اعصاب كودكانيكشنبه8681607رزرو كلينيك