کلینیک پوست

خدمات سرپايي قابل ارايه در اين كلينيك به شرح ذيل مي باشد:

 

برداشتن زگيل

 برداشتن خال

 كرايو (فريز درماني پوست )

 

اسامي پزشكان كلينيك به شرح ذيل مي باشد.براي دريافت نوبت از طريق تلفن گوياي 42489999 و در اختيار داشتن كد پزشك مربوطه و كد تخصص پزشك كه در جدول ذيل آمده براحتي ميتوانيد اقدام به رزرو نوبت نماييد همچنين براي تسريع در امر نوبت دهي لينك نوبت دهي مستقيم هر پزشك در قسمت رزرو نوبت قرارداده شده است كه با كليك  بر روي رزرو كلينيك مربوط به هر پزشك ،مستقيم به صفحه اختصاصي نوبت دهي پزشك راهنمايي مي شويد.

 

 

نام پزشکتخصصروزساعتکد تخصص در سامانه نوبت دهيکد پزشک در نوبت دهیرزرو نوبت
دكتر مهران حيدري سراج پوستشنبه-دوشنبه10:30441309رزرو كلينيك
دكتر اطهر معين پوستيكشنبه-سه شنبه10:30441310رزرو كلينيك