کلینیک چشم

خدمات سرپايي قابل ارايه در اين كلينيك به شرح ذيل مي باشد:

 

اپتومتري (بينايي سنجي)

 باز كردن مجراي اشكي

 

 

اسامي پزشكان كلينيك به شرح ذيل مي باشد.براي دريافت نوبت از طريق تلفن گوياي 42489999 و در اختيار داشتن كد پزشك مربوطه و كد تخصص پزشك كه در جدول ذيل آمده براحتي ميتوانيد اقدام به رزرو نوبت نماييد همچنين براي تسريع در امر نوبت دهي لينك نوبت دهي مستقيم هر پزشك در قسمت رزرو نوبت قرارداده شده است كه با كليك  بر روي رزرو كلينيك مربوط به هر پزشك ،مستقيم به صفحه اختصاصي نوبت دهي پزشك راهنمايي مي شويد.

 

 

نام پزشکتخصصروزساعتکد تخصص در سامانه نوبت دهيکد پزشک در نوبت دهیرزرو نوبت
دكتر حسن قاسمي چشمشنبه-دوشنبه-چهارشنبه10:30441300رزرو كلينيك
دكتر اميرفارسيجاني چشميكشنبه-سه شنبه11441301رزرو كلينيك