لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران آگهی مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف

آخرین بروز رسانی 1396/03/02 ساعت 14:39

 

 

آگهی مناقصه انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه، دانشگاه شاهد در نظر دارد انجام امور پشتیبانی و خدمات تنظیف بیمارستان شهید مصطفی خمینی(ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 1750000000 ريال می باشد. بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی مفید دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه 9/4/95 با در دست داشتن معرفی نامه به آدرس تهران، میدان فلسطین، خیابان ایتالیا، مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)، دفتر مدیریت مراجعه نمایند.

 


شماره تماس : 88966860

 

شرایط شرکت در مناقصه خدمات تنظیف و امور پشتیبانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)

قرارداد خدمات تنظیف و امور پشتیبانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

به بالا