لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران آگهی مناقصه

آخرین بروز رسانی 1396/03/02 ساعت 14:39

 

 

آگهی مناقصه

دانشگاه شاهد درنظر دارد ارائه خدمات پرستاری، بهیاری، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی(ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید. تضمین شرکت در مناقصه 197000000 ریال میباشد.

بدینوسیله از شرکتهای دارای تجربه و سوابق اجرایی دعوت بعمل می آید، جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ درج آگهی لغایت پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 6/10/93 با دردست داشتن معرفی نامه به آدرس آتوبان تهران- قم، روبروی حرم حضرت امام خمینی(ره)، دانشگاه شاهد، طبقه اول، اداره کل تدارکات مراجعه نمایند.

به بالا