لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران کلینیک داخلی

آخرین بروز رسانی 1395/12/24 ساعت 10:30

 

 

کلینیک داخلی

کلینیک داخلی

نام پزشک

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر عظیمی
(ریه)

10

 

 

10

 

 

دکتر افشار
(کلیه)

8

 

 

10:30

 

 

دکتر جدیری
(گوارش)

10:30

 

 

 

 

 

دکتر یزدانی
(گوارش)

15:30

 

 

 

 

11:30

دکتر پور فرزام
(گوارش)

 

10

 

 

16

 

دکترحسن زاده
(داخلی)

 

14

10:30

 

 

 

دکتر خراسانی
(گوارش اطفال)

 

14:30

 

14:30

 

 

دکتر خنچه
(گوارش)

 

 

 

15

 

 

.

به بالا