لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران کلینیک داخلی

آخرین بروز رسانی 1396/03/02 ساعت 14:39

 

 

کلینیک داخلی

کلینیک داخلی

نام پزشک

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر عظیمی
(ریه)

10

 

 

10

 

 

دکتر افشار
(کلیه)

8

 

 

10:30

 

 

دکتر جدیری
(گوارش)

10:30

 

 

 

 

 

دکتر یزدانی
(گوارش)

 

 

 

 

 

11:30

دکتر پور فرزام
(گوارش)

 

10

 

 

 

 

دکترشریعتی

 

14

 

14

 

 

دکتر طالبی پور

 

8:30

 

8:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

به بالا