لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران ارولوژی

آخرین بروز رسانی 1396/03/02 ساعت 14:39

 

 

ارولوژی

کلینیک ارولوژی

نام پزشک

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر فروتن

10:30

14

 

10

14:30

 

دکتر محسنی

14

 

 

 

 

 

دکتر خیام فر

 

 11

11

 

11

 

دکتر مطیعیان

 

 

14

14

 

10:30

دکتر حمزه ای

 

8:30

 

 

 

 

دکتر جعفری   شنبه ساعت 16

به بالا