لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران جراحی عمومی

آخرین بروز رسانی 1396/03/02 ساعت 14:39

 

 

جراحی عمومی

کلینیک جراحی عمومی

نام پزشک

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر طاهری

10:30

 

 

 

 

 

دکتر شکری

15

 

 

 

 

 

دکتر سید مرتاض

 

10:30

 

10:30

 

 

دکتر خلج (کلینیک چاقی)

 

15

 

 

11

 

دکتر گلفام

 

 

10:30

 

 

 

دکتر آقائی

 

 

10

 

 

10

دکتر شیشه گر

 

 

14

 

 

 

دکتر رضا ابراهیمی     سه شنبه ساعت 16

دکتر محمدرضا ابراهیمی      سه شنبه ساعت 14

دکتر شارمی   چهارشنبه ساعت 14

به بالا