لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران جراحی ترمیمی

آخرین بروز رسانی 1396/03/02 ساعت 14:39

 

 

جراحی ترمیمی

.

نام پزشک

شنبه

یک شنبه

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

دکتر   احمدی جراحی ترمیمی

 

12

 

 

8:30

 

دکتر معتمد جراحی ترمیمی

 

 

 

16

 

 

دکتر قبادی مهر   شنبه ساعت 14    و پنجشنبه ساعت 12

به بالا