لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران انتصابات

آخرین بروز رسانی 1395/12/24 ساعت 10:30

 

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب اعضای سامانه فرماندهی حادثه مدير سايت 305
انتصاب اعضای هیات مدیره بیمارستان مدير سايت 1890
انتصاب جانشین سوپروایزر تصویربرداری مدير سايت 191
انتصاب رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی مدير سايت 2598
انتصاب رئیس جدید دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد مدير سايت 1651
انتصاب رئیس حسابداری مدير سايت 360
انتصاب سرپرست بیمارستان شهید مصطفی خمینی مدير سايت 1402
انتصاب سرپرست روابط عمومی مدير سايت 228
انتصاب سوروایزر بالینی مدير سايت 276
انتصاب سوپروایزر پاراکلینیک مدير سايت 219
انتصاب مدیر امور آموزش و درمان مدير سايت 726
انتصاب مدیر پرستاری(مترون)بیمارستان مدير سايت 1357
انتصاب مدیرداخلی بیمارستان مدير سايت 1811
انتصاب مسئول آتش نشانی مدير سايت 250
انتصاب مسئول آزمایشگاه مدير سايت 262
انتصاب مسئول انبار مدير سايت 298
انتصاب مسئول جمعداری مدير سايت 367
انتصاب مسئول لنژری مدير سايت 317
انتصاب مسئول واحد آموزش مدير سايت 323
انتصاب مسئول واحد تصویربرداری مدير سايت 145
انتصاب مسئول گازهای طبی مدير سايت 288

به بالا