لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران انتصابات

آخرین بروز رسانی 1396/03/02 ساعت 14:39

 

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب اعضای سامانه فرماندهی حادثه مدير سايت 637
انتصاب اعضای هیات مدیره بیمارستان مدير سايت 2106
انتصاب جانشین سوپروایزر تصویربرداری مدير سايت 544
انتصاب رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی مدير سايت 3035
انتصاب رئیس جدید دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد مدير سايت 1839
انتصاب رئیس حسابداری مدير سايت 764
انتصاب سرپرست بیمارستان شهید مصطفی خمینی مدير سايت 1580
انتصاب سرپرست تدارکات مدير سايت 366
انتصاب سرپرست روابط عمومی مدير سايت 538
انتصاب سوروایزر بالینی مدير سايت 679
انتصاب سوپروایزر پاراکلینیک مدير سايت 551
انتصاب مدیر امور آموزش و درمان مدير سايت 967
انتصاب مدیر پرستاری(مترون)بیمارستان مدير سايت 1683
انتصاب مدیرداخلی بیمارستان مدير سايت 2151
انتصاب مسئول آتش نشانی مدير سايت 588
انتصاب مسئول آزمایشگاه مدير سايت 585
انتصاب مسئول انبار مدير سايت 664
انتصاب مسئول بهداشت محیط مدير سايت 230
انتصاب مسئول جمعداری مدير سايت 765
انتصاب مسئول حقوق گیرنده خدمت مدير سايت 204
انتصاب مسئول فنی ملزومات و تجهیزات پزشکی مدير سايت 290
انتصاب مسئول لنژری مدير سايت 662
انتصاب مسئول واحد آموزش مدير سايت 731
انتصاب مسئول واحد تصویربرداری مدير سايت 404
انتصاب مسئول گازهای طبی مدير سايت 627

به بالا