لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران انتصابات

آخرین بروز رسانی 1396/02/06 ساعت 07:40

 

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب اعضای سامانه فرماندهی حادثه مدير سايت 418
انتصاب اعضای هیات مدیره بیمارستان مدير سايت 1967
انتصاب جانشین سوپروایزر تصویربرداری مدير سايت 326
انتصاب رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی مدير سايت 2788
انتصاب رئیس جدید دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد مدير سايت 1720
انتصاب رئیس حسابداری مدير سايت 541
انتصاب سرپرست بیمارستان شهید مصطفی خمینی مدير سايت 1472
انتصاب سرپرست تدارکات مدير سايت 131
انتصاب سرپرست روابط عمومی مدير سايت 348
انتصاب سوروایزر بالینی مدير سايت 469
انتصاب سوپروایزر پاراکلینیک مدير سايت 337
انتصاب مدیر امور آموزش و درمان مدير سايت 816
انتصاب مدیر پرستاری(مترون)بیمارستان مدير سايت 1469
انتصاب مدیرداخلی بیمارستان مدير سايت 1935
انتصاب مسئول آتش نشانی مدير سايت 398
انتصاب مسئول آزمایشگاه مدير سايت 414
انتصاب مسئول انبار مدير سايت 456
انتصاب مسئول جمعداری مدير سايت 551
انتصاب مسئول لنژری مدير سايت 474
انتصاب مسئول واحد آموزش مدير سايت 505
انتصاب مسئول واحد تصویربرداری مدير سايت 247
انتصاب مسئول گازهای طبی مدير سايت 444

به بالا