لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران انتصابات

آخرین بروز رسانی 1395/12/05 ساعت 08:30

 

 

نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
انتصاب اعضای سامانه فرماندهی حادثه مدير سايت 210
انتصاب اعضای هیات مدیره بیمارستان مدير سايت 1779
انتصاب جانشین سوپروایزر تصویربرداری مدير سايت 32
انتصاب رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی مدير سايت 2401
انتصاب رئیس جدید دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد مدير سايت 1572
انتصاب رئیس حسابداری مدير سايت 157
انتصاب سرپرست بیمارستان شهید مصطفی خمینی مدير سايت 1352
انتصاب سرپرست روابط عمومی مدير سايت 153
انتصاب سوروایزر بالینی مدير سايت 132
انتصاب سوپروایزر پاراکلینیک مدير سايت 125
انتصاب مدیر امور آموزش و درمان مدير سايت 622
انتصاب مدیر پرستاری(مترون)بیمارستان مدير سايت 1185
انتصاب مدیرداخلی بیمارستان مدير سايت 1652
انتصاب مسئول آتش نشانی مدير سايت 114
انتصاب مسئول آزمایشگاه مدير سايت 104
انتصاب مسئول انبار مدير سايت 123
انتصاب مسئول جمعداری مدير سايت 139
انتصاب مسئول لنژری مدير سايت 126
انتصاب مسئول واحد آموزش مدير سايت 145
انتصاب مسئول واحد تصویربرداری مدير سايت 70
انتصاب مسئول گازهای طبی مدير سايت 116

به بالا