آخرین بروز رسانی 1395/10/27 ساعت 16:30

شرکتهای طرف قرارداد

لیست شرکت های طرف قرارداد

 

ردیف

نام شركت طرف قرارداد

 

محاسبه چند خدمت درماني

1

بيمه سينا

 

 

2

بيمه پارسيان

 

 

3

بيمه سامان

 

 

4

بيمه رازي

 

 

5

بيمه ميهن

 

 

6

بيمه ملت

 

 

7

رياست جمهوري

 

 

8

هواپيمائي

 

 

9

ارتباطات زير ساخت

 

 

10

بنياد پانزده خرداد

 

 

11

بانكها

 

 

12

شهرداري تهران

 

 

13

صدا و سيما

 

 

14

شركت فولاد

 

 

15

بيمه آرمان

 

 

16

بيمه ما

 

 

17

آتيه سازان حافظ

 

 

18

بيمه دانا

 

 

19

بيمه آسيا

 

 

20

بيمه معلم

 

 

21

بيمه البرز

 

 

22

بيمه كمك رسان ايران(sos)

 

 

23

بيمه ايران

 

 

23

بيمه كوثر

 

 

24

بيمه كار آفرين

 

 

25

دبيرستان و دانشگاه اميركبير

 

 

26

كانون سردفتر داران و دفترياران

 

 

تاريخ به روز رساني 29 فروردين 1394

 

به بالا