چهارشنبه 1 فروردين 1397 | Wednesday 21 March 2018

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - تماس باما و ارسال شکایت

ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

لطفا جهت تکمیل اطلاعات و در خواست  بر روی فرم کلیک نموده و اطلاعات مربوطه را تکمیل نمائید

حال و هوای بیمارستان در آستانه بهار1397 مناقصه خدمات پرستاری بیمارستان انتصاب رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی انتصاب مسئول انبار

Template Design:Dima Group