سه شنبه 1 اسفند 1396 | Tuesday 20 February 2018

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - روز پرستار بر همه همکاران مبارکباد

روز پرستار بر تمامی همکاران پرستار بیمارستان شهید مصطفی خمینی مبارکباد

انتصاب مسئول انبار انتخاب پرستار نمونه کشوری سوم بهمن روز پرستار مبارک گل ها همه با اذن تو برخاسته اند/از بهر ظهور تو خود آراسته اند

Template Design:Dima Group