سه شنبه 1 اسفند 1396 | Tuesday 20 February 2018

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - انتخاب پرستار نمونه کشوری

با توجه به انتخاب سرکار خانم زهرا عارفیان به عنوان پرستار نمونه کشوری، رئیس، مدیر،مترون و کلیه کارکنان بیمارستان بیمارستان شهید مصطفی خمینی این انتخاب را به خانم عارفیان تبریک عرض می نمایند

انتصاب مسئول انبار انتخاب پرستار نمونه کشوری سوم بهمن روز پرستار مبارک گل ها همه با اذن تو برخاسته اند/از بهر ظهور تو خود آراسته اند

Template Design:Dima Group