چهارشنبه 1 فروردين 1397 | Wednesday 21 March 2018

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - انتصاب رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه شاهد آقای دکتر اصغر فرشاد به مدت دوسال به سمت رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی انتصاب گردیدند.

در بخشی از حکم تمدید این انتصاب آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوای الهی، در انجام وظایف محوله آن گونه که مورد رضای حق تعالی و در خور نام مقدس شاهد است، موفق و موید باشید

حال و هوای بیمارستان در آستانه بهار1397 مناقصه خدمات پرستاری بیمارستان انتصاب رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی انتصاب مسئول انبار

Template Design:Dima Group