چهارشنبه 1 فروردين 1397 | Wednesday 21 March 2018

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - جلسه پرسش و پاسخ کارکنان با مسئولین بیمارستان

به گزارش روابط روابط عمومی مرکز جلسه پرسش و پاسخ کارکنان با مدیران بیمارستان در تاریخ16 اسفند 96 در تالار شاهد برگزار گردید.

در این جلسه مسئولین بیمارستان به پرسشهای کاکنان پاسخ دادند و مقرر گردید این جلسات در سال 97 نیز ادامه داشته باشد.

 

 

 

 

حال و هوای بیمارستان در آستانه بهار1397 مناقصه خدمات پرستاری بیمارستان انتصاب رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی انتصاب مسئول انبار

Template Design:Dima Group