چهارشنبه 1 فروردين 1397 | Wednesday 21 March 2018

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - مناقصه خدمات پرستاری بیمارستان

به گزارش «روابط عمومی» دانشگاه شاهد در نظر دارد ارائه خدمات پرستاری، اتاق عمل و بیهوشی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید مصطفی خمینی (ره) را از طریق مناقصه به شرکت کننده واجد شرایط واگذار نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر بر روی لینک کلیک نمائید.

حال و هوای بیمارستان در آستانه بهار1397 مناقصه خدمات پرستاری بیمارستان انتصاب رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی انتصاب مسئول انبار

Template Design:Dima Group