ما 53 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

      

جمعه 28 دي 1397 | Friday 18 January 2019

بیمارستان شهید مصطفی خمینی - انتصاب مدیر داخلی بیمارستان شهید مصطفی خمینی

طی حکمی از سوی آقای دکتر ثقفی رئیس دانشگاه شاهد آقای دکتر رسول مهدوی فر به مدت دوسال به سمت مدیر داخلی بیمارستان شهید مصطفی خمینی منصوب گردیدند.

در بخشی از حکم تمدید آمده است: امید است با توکل به خداوند متعال و نصب العین قراردادن تقوای الهی ضمن رعایت دقیق قوانین و مقررات زیر نظر مسئولین ذیربط در انجام امور محوله موفق و موید باشد.

انتصاب مدیر داخلی بیمارستان انتصاب ناظر دارویی انتصاب مسئول جمعداری اموال انتصاب Bed Manager بیمارستان

Template Design:Dima Group